برگزاری کارگاه آموزشی گزارش‌نویسی در سَمَن‌ها در استان هرمزگان

 

کارگاه آموزشی گزارش‌نویسی در سَمَن‌ها با حضور مدیران تعدادی از خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد استان هرمزگان برگزار شد.
به گزارش پایگاه توانمندسازی سَمَن‌ها، کارگاه آموزشی «گزارش‌نویسی در سَمَن‌ها» برای بیش از 30 سازمان‌ مردم‌نهاد استان هرمزگان، روز پنجشنبه 25 آبان 1402 در سالن جلسات مسجد جامع کوخرد واقع در شهرستان بستک برگزار شد.
گفتنی است این دومین کارگاه آموزشی می‌باشد که در استان هرمزگان توسط این پایگاه توانمندسازی سَمَن‌ها برگزار می‌گردد.

 

 

مطالعه بیشتر