برگزاری کارگاه‌ گزارش‌نویسی در مراکز دینی

 

کارگاه آموزشی گزارش‌نویسی در مراکز دینی با حضوراعضای معاونت‌ اجتماعی مجتمع‌های‌ دینی در استان‌های فارس و هرمزگان برگزار شد.
به گزارش پایگاه توانمندسازی سَمَن‌ها، به همت نهاد اجتماعی شورای مدارس دینی اهل‌سنت و جماعت جنوب ایران کارگاه آموزشی «گزارش‌نویسی در مراکز دینی» برای 25 نفر از اعضای معاونت اجتماعی بیش از 8 مجتمع دینی در استان‌های فارس و هرمزگان، با هدف توانمندسازی کارکنان معاونت اجتماعی مجتمع‌های دینی در امر گزارش‌نویسی، روز چهارشنبه 25 بهمن 1402 در سالن کنفرانس مسجد جامع شهر بستک برگزار شد.

گفتنی است مدرس این کارگاه، متین لطفی مدیرعامل پایگاه توانمندسازی سَمَن‌ها بود.

 

 

 

 

 

 

مطالعه بیشتر