نشست هم‌اندیشی ساختاردهی به فعالیت‌های فرهنگی

 

نشست هم‌اندیشی «ساختاردهی به فعالیت‌های فرهنگی» در شامگاه سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402 در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش پایگاه توانمندسازی سَمَن‌ها، این نشست با حضور متین لطفی مدیرعامل پایگاه توانمندسازی سَمَن‌ها و میزبانی مؤسسه‌ی دانشجویی توسعه‌ی سپاس در شهر بندرعباس برگزار شد.

در این نشست، متین لطفی ضمن تبیین اهمیت ساختارمندی فعالیت‌های فرهنگی در جهت تحقّق دو اصل «اثربخشی» و «کارآیی»، به تشریح شش رُکن ساختاردهی به مؤسسات فرهنگی شامل «ظرفیت‌سنجی»، «طراحی»، «استقرار»، «جاریسازی»، «پایش» و «پایداری» پرداخت و این ارکان را به مثابه‌ی مراحلی ترتیبی و پیوسته، در تامین بهره‌وری یک مجموعه‌ی فعّال، لازم و ضروری قلمداد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه بیشتر