برگزاری کارگاه آموزشی واکاوی نظریه‌های ناظر بر معنای زندگی

 

به همّت «پایگاه توانمندسازی سَمَن‌ها» و همکاری «کتابخانه عمومی شهرستان روانسر»، در تاریخ 4 مرداد سال جاری در شهر روانسر از توابع استان کرمانشاه، کارگاه آموزشی یک روزه‌ای با عنوان «نظریه‌های ناظر بر معنای زندگی» برای جمعی از جوانان و دانشجویان این شهر برگزار شد.

متین لطفی مدیرعامل پایگاه توانمندسازی سَمَن‌ها، به‌عنوان مدرس این کارگاه، ضمن بررسی ادوار مختلف تاریخ مغرب‌زمین و تبیین مبانی فلسفه‌ی مدرن، به شرح نگاه‌های نظری رایج به معنای زندگی پرداخت و وجود نهادهای حوزه‌ی داوطلبی را یکی از فرصت‌های معنابخشی به زندگی قلمداد نمود.

در این کارگاه، جوانان و دانشجویان به تحلیل و تبادل نظر پیرامون مباحث ارائه‌شده پرداختند.

 

مطالعه بیشتر