ادامه مطلب
11 سپتامبر 2022

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی سَمَن‌ها در آذربایجان غربی