کافه سمن

کافه سمن 22

«کافه‌سَمَن‌» کانون دورهَمیِ مدیران سَمَن‌ها و خیریه‌ها و کُنشگران حوزه‌ی داوطلبی است که ضمن ایجاد بسترهای هم‌شناسی و هم‌افزایی در میان آنان، به آگاهی‌بخشی و توانمندسازی فعالان این حوزه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه‌ی مشاوره‌های مدیریتی، پرداخته می‌شود.

برگزاری کارگاه‌‌های آموزشی

«پایگاه توانمندسازی سَمَن‌ها» همچنین آمادگی برگزاری کارگاه‌های آموزشی با میزبانی مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد فعّال در مناطق مختلف کشور را دارا می‌باشد. پس از بررسی موضوعات هر کارگاه و سرفصل‌های آموزشی آن و انطباق با نیاز آموزشی مؤسسه‌ی خود، برای هماهنگی و برنامه‌ریزی می‌توانید با شماره تماس یا واتساپ(09031237637) تماس حاصل فرمایید.

سرفصل‌ کارگاه‌های آموزشی

زمان ارائه

سرفصلهای آموزشی

ردیف

1 ساعت

تحلیل موقعیت سَمَن‌ها در جامعه

1

1 ساعت

معنابخشی به زندگی در حوزه‌ی داوطلبی

2

1 ساعت

کار داوطلبانه

3

1 ساعت

نقش سَمَن‌ها در توسعه

4

 4 ساعت

مجموع زمان ارائه                     

زمان ارائه

سرفصلهای آموزشی

ردیف

1 ساعت

الفبای مدیریت در سَمَن‌ها

1

2 ساعت

هم‌افزایی میان سَمَن‌ها

2

1 ساعت

تامین منابع مالی در سَمَن‌ها

3

1 ساعت

تکنیک‌های جذب حامیان مالی برای سَمَن‌ها

4

2 ساعت

طرح‌نامه‌نویسی در سَمَن‌ها

5

2 ساعت

مدیریت جلسات اداری در سَمَن‌ها

6

2 ساعت

گزارش‌نویسی در سَمَن‌ها

7

11 ساعت

مجموع زمان ارائه                      

زمان ارائه

سرفصلهای آموزشی

ردیف

2 ساعت

طراحی مشاغل در سَمَن‌ها

1

1 ساعت

شناسایی نیروهای کاریزماتیک برای سَمَن‌ها

2

1 ساعت

تکنیک‌های جذب و نگهداشت داوطلبان در سَمَن‌ها

3

1 ساعت

رهبری منابع انسانی در سَمَن‌ها

4

2 ساعت

توسعه فردی منابع انسانی در سَمَن‌ها

5

 7 ساعت

مجموع زمان ارائه                        

زمان ارائه

سرفصلهای آموزشی

ردیف

1 ساعت

تدوین ارکان جهت‌ساز در سَمَن‌ها  

1

1 ساعت

تدوین برنامه‌ی عملیاتی در سَمَن‌ها

2

1 ساعت

تفکر استراتژیک در سَمَن‌ها

3

2 ساعت

طراحی و تدوین استراتژی در سَمَن‌ها

4

1 ساعت

مدیریت ذینفعان در سَمَن‌ها

5

 6 ساعت

مجموع زمان ارائه                      

کافه سمن