کافه سمن

کافه سمن 22

«کافه‌سَمَن‌» کانون دورهَمیِ مدیران سَمَن‌ها و خیریه‌ها و کُنشگران حوزه‌ی داوطلبی است که ضمن ایجاد بسترهای هم‌شناسی و هم‌افزایی در میان آنان، به آگاهی‌بخشی و توانمندسازی فعالان این حوزه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه‌ی مشاوره‌های مدیریتی، پرداخته می‌شود.

کارگاه‌‌های آموزشی

سال 1401

کافه سمن