درباره ما

سمن یار پوستر 2

«پایگاه توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد» ‌‌‌یکی از کانون‌های آموزشی – خدماتی در حوزه‌ی سَمَن‌ها است که با همّتِ مؤسسه‌ی فرهنگی بوم‌نگار دانش‌افزا تاسیس گردیده و با هدف ارتقای سطح آگاهی و تواناییِ مدیران و اعضای سازمان‌های غیرانتفاعی و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی  و رسانه‌ای به آنان، به تولید و نشر محتوا می‌پردازد.

مخاطبان: «مدیرعامل‌ها و اعضای سَمَن‌ها»، «کارآفرینان اجتماعی» و «کُنشگرانِ حوزه‌ی داوطلبی»

اهداف و ارزش‌ها:

  • آگاهی‌‌بخشی و دانش‌افزایی؛
  • شبکه‌سازی و هم‌افزایی؛
  • ایده‌پردازی، طراحی و مدیریت پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی؛
  • ارائه‌ی مشاوره‌های مدیریتی به مدیران و کارآفرینان اجتماعی؛
  • تولید محتوای دیجیتالی و اختصاصی برای سَمَن‌ها؛
  • تهیه‌ی گزارش‌های سازمانی و اجتماعی.