درباره ما

سمن یار پوستر 2

«پایگاه توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد» ‌‌‌یکی از کانون‌های آموزشی – خدماتی در حوزه‌ی سَمَن‌ها است که با هدف ارتقای سطح آگاهی و تواناییِ مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد غنای پژوهش‌های پژوهشگران حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی، به تولید و نشر محتواهای نظری و کاربردی می‌پردازد. این پایگاه با همّتِ مؤسسه‌ی فرهنگی بوم‌نگار دانش‌افزا پا به عرصه‌ی وجود نهاده است.

مخاطبان اصلی ما  «مدیرعامل‌ها و اعضای هیأت مدیره‌ی سَمَن‌های سطح کشور»، «کارآفرینان اجتماعی» و «پژوهشگران و کُنشگرانِ حوزه‌ی داوطلبی» هستند.

تلاش‌های ما مولّد ارزش‌های ذیل برای مخاطبان‌مان است:

  • ارتقای سطح دانش و مهارت‌های مدیریتی در سازمان‌های مردم‌نهاد؛

  • ایده‌پردازی، طراحی و مدیریت پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی برای شخصیت‌ها و سازمان‌های کارآفرین؛

  • به‌روزرسانی آگاهی مخاطبان از آخرین خبرها و نظرهای مربوط به حوزه‌ی سَمَن‌ها و کار داوطلبانه؛

  • تولید محتواهای دیجیتالی برای سَمَن‌ها متناسب با ماهیّت و حوزه‌ی تخصصی آن‌ها؛

  • ارائه‌ی مشاوره‌های مدیریتی به مدیران و کارآفرینان اجتماعی در جهت بهبود مدیریت فعالیت‌ها و پروژه‌ها.

اعضای هیات مدیره